Endre Lund Eriksen

Festivaldeltaker og tenåringsfar
Tromsø

Endre Lund Eriksen er forfatter, og jobber også som utviklingsprodusent i filmselskapet Fabelfjord. Endre er medlem av SV og har sittet i sentralstyret, men har i dag ingen verv i partiet.

Annonse