Frank Bakke-Jensen

Forsvarsminister
Høyre
Annonse