Gunhild Hoogensen Gjørv

Professor, Senter for fredsstudier
UiT Norges arktiske universitet
Annonse