Gunnar Hartvigsen

Professor, Institutt for informatikk
UiT Norges arktiske universitet
Annonse