Hans Petter Kvaal

Politisk nestleder
Tromsø Høyre
Annonse