Harald T. Nesvik

Fiskeriminister
Fremskrittspartiet
Annonse