Harald T. Nesvik

Fiskeriminister
Fremskrittspartiet
Annonse
Andre saker fra forfatteren