Herbjørg Valvåg

medlem av styret UiT og lokalpolitiker SV
Tranøy
Annonse