Inger Elin Utsi

Sametingsrepresentant
NSR Norske Samers Riksforbund
Annonse
Andre saker fra forfatteren