Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Samfunnssikkerhetsminister
Frp
Annonse