Iselin Nybø

Forsknings- og høyere utdanningsminister
Venstre
Annonse