Ivar B. Prestbakmo

Fylkesordfører (Sp)
Troms og Finnmark
Annonse