Ivar Bjørklund

Professor i kulturvitenskap
UiT Norges Arktiske Universitet
Annonse