Ivar Sørensen

Sauebonde og tidligere pelsdyroppdretter
Annonse