Jan-Gunnar Winther

direktør
Senter for hav og Arktis, Nofima
Annonse