Jarle Heitmann

Gruppeleder og 3. kandidat
Tromsø Arbeiderparti

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Tromsø. 
Medlem av formannskapet.

Medlem av næringskomiteen og klageutvalget.

Styreleder i Tromsø Havn KF.

Styreleder / daglig leder i Alfheim Stadion AS.


Gruppeleder for APs kommunestyregruppe 2015 - 2016, nestleder 2016 - 2018 og igjen gruppeleder fra 2018- . Komiteleder i finans- og næringskomiteen i Tromsø kommune 2015 - 2016. 
Tidligere også fylkessekretær i Troms AP (1998-2004), politisk rådgiver for fylkesrådsleder Paul Dahlø i Troms fylkeskommune (2004-2007) og politisk rådgiver for ordfører Arild Hausberg i Tromsø kommune (2009-2010). Har sittet som medlem av kommunestyrene i Berg (1991-1998) og Tromsø (2007-2010). Org. nestleder i Tromsø Ap 2004 - 2008 og politisk nestleder 2013 - 2018.


Har også jobbet som seniorrådgiver i Utviklingssenteret 2008-2009, kommunikasjonssjef i Fairtrade Norge (2010), Kampanjesjef i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (2010-2013), kommunikasjons- og PR-sjef i Chess Olympiad Tromsø 2014 (2013-2014) og internasjonal koordinator for idrettens Barentssamarbeid (2014 - 2015).

Annonse