Jens Ingvald Olsen

Rødts gruppeleder, formannskapsmedlem
Tromsø kommunestyre
Annonse