Jens Ingvald Olsen

Gruppeleder for Rødt
Troms og Finnmark fylkesting
Annonse