Johan Vasara

Kommunestyrerepresentant i Kautokeino kommune
Arbeiderpartiet

Kommunestyrerepresentant og medlem av hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial i Kautokeino kommune.

Annonse