Jonny Berfjord

Styreleder
Fiskebåt, havfiskeflåtens organisasjon
Annonse