Jonny Finstad

Stortingsrepresentant, Transport og kommunikasjonskomiteen
Nordland Høyre
Annonse