Kari Kjønnaas Kjos

Stortingsrepresentant Frp
Nestleder Kommunal- og forvaltningskomiteen
Annonse