Karin Andreassen

Professor i marin geologi og geofysikk
UiT Norges arktiske universitet
Annonse
Andre saker fra forfatteren