Kent Gudmundsen

Stortingsrepresentant
Troms Høyre
Annonse