Kent Gudmundsen

Stortingsrepresentant
Troms og Finnmark Høyre
Annonse