Kent Gudmundsen

Stortingsrepresentant
Høyre
Annonse