Kjell Arne Røvik

Professor i statsvitenskap
UiT Norges arktiske universitet
Annonse