Kjell-Idar Juvik

Stortingsrepresentant, Transport- og kommunikasjonskomiteen
Arbeiderpartiet

Stortingsrepresentant for Nordland Arbeiderparti. Medlem av Transport- og Kommunikasjons komiteen.

Annonse