Kjell-Idar Juvik

Stortingsrepresentant
Arbeiderpartiet
Annonse