Kjell M. Lutnes

Pensjonert generalmajor
Bodø

 

Skrekk og GRUUSAs President Trump har effektivt desavuert sin egen og den demokratiske verdens ledende etterretningsorganisasjon!

Etter over 100 år som forkjemper og garantist for demokrati, menneskerettighet, ytringsfrihet mm tok USA ved sin president Trump i Helsinki et langt skritt tilbake og lot en leder for diktatur og undertrykkelse innta en sentral lederposisjon i dagens turbulente verden.

Dette er og blir det historiske ettermælet etter møtet mellom Russlands president Putin og USAs president Trump i Helsinki mandag den 16. juli 2018. Stikk i strid med all vestlig informasjon om russisk etterretning legger Trump seg fat og aksepterer Putins egen politiske oppleste og vedtatte virkelighetsoppfatning. Dette bidrar sterkt til å svekke tilliten og troverdigheten til CIA og alle etterretningstjenestene i NATO. De er gjensidig avhengig av hverandre. Det ligger klare og avgjørende bevis bak påstandene om at Russland sto bak forgiftningen av Skripal og hans datter i England, og de rettslige anklagene mot 12 russiske GRU-etterretningsagenters manipulasjon av det amerikanske valget. Russland benekter alt i tråd med sin «Policy of Denial», og uforståelig for de fleste støtter nå Trump denne oppfatningen. Og Putin tilbyr sin assistanse og samarbeid i begge tilfellene. Dette kan USA eller England ikke akseptere da det vil gi russerne (FSB og GRU) innsikt og kunnskap om deres etterretningsmetoder og kilder. Hvis så skjer vil flere agenter miste hodet og gi russerne bedre muligheter for mottiltak. Arrestasjonen av «den norske agenten» Berg har også som hovedformål å svekke det norske folks tillit og troverdighet til norske myndigheter generelt og etterretningstjenesten spesielt.

Krim og Øst-Ukraina ble ikke nevnt av Trump. Er dette en stilltiende aksept av anneksjonen av Krim og invasjonen av Øst-Ukraina? Det er hevet over tvil at Russland vil oppfatte det slik og hvis saken legges død over tid så vil dette bli løsningen. Et resultat som ble varslet av en amerikansk Russland ekspert. Men dette er stikk i strid med tidligere uttalelser og sanksjoner fra USA og EU.

I tillegg sliter Europa med migrasjonsutfordringer, Brexit, energiforsyninger, økonomi, klima med mer. Og Russland bidrar aktivt på alle områdene for å forsterke motsetningene. I de vestlige demokratiene, NATO og EU, vil alt dette skape uro og splittelse helt i tråd med Putins doktrine og strategiske målsetning – nemlig å svekke og splitte vesten! Og Putin har nå fått ekstra vind i seilene.

 

Annonse