Kristian Fanghol

Direktør og ansvarlig for arbeidet med Utviklingsplan2035
Helse Nord RHF
Annonse
Andre saker fra forfatteren