Kristin Krohn Devold

Administrerende direktør
NHO Reiseliv
Annonse