Maja-Lisa Løchen

Professor forebyggende medisin / overlege hjertemedisin
Institutt for samfunnsmedisin UiT / Hjertemedisinsk avd, UNN
Annonse
Andre saker fra forfatteren