Mariann Wollmann Magga

Sametingsråd for næring og kultur
Sametinget
Annonse