Marianne Sivertsen Næss

Varaordfører (Ap)
Hammerfest
Annonse