Morten Skandfer

Kommunestyrerepresentant, Tromsø
Venstre (gruppeleder)
Annonse