Morten Skandfer

Kommunestyrerepresentant, Tromsø
Venstre
Annonse