Nikolai Berglund Skogan

Leder av KrFU i Troms

Fylkesleder i Troms KrFU.

Ekstremt glad i tog.

 

 

Annonse