Olaug V. Bollestad

Landbruks- og matminister
KrF
Annonse