Ole Martin Rønning

Kommunestyrerepresentant, Høyre
Hammerfest
Annonse