Per Oskar Kjølaas

tidl. biskop i Nord-Hålogaland
Styremedlem For Troms
Annonse