Ragnhild Vassvik

Fylkesordfører i Finnmark
Arbeiderpartiet
Annonse