Roar Jørgensen

Dr. scient. i biologi
Senja lokallag Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe

Dr. scient. i biologi fra Universitet i Tromsø (2004).

Lærer i naturfag, biologi, matematikk, oppdrett og miljø, og naturbasert produksjon ved Senja videregående skole.

Har tidligere jobbet ved Universitetet i Tromsø med forskning på bestandsestimering av lodde ved hjelp av ekkolodd (2000-2004) og effekter av militære lavfrekvente sonarer på fiskelarver og fiskeyngel (2005). Har også tidligere jobbet med oppdrett av laks og torsk og med hvalsafari.

Er leder i Senja lokallag av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).

Annonse