Ronny Wilhelmsen

Sametingsrepresentant
Arbeiderpartiet
Annonse
Andre saker fra forfatteren