Rut Olsen

Fylkestingrepresentant Troms og Finnmark
Fremskrittspartiet
Annonse