Rut Olsen

Fylkestingsrepresentant Troms og Finnmark
Fremskrittspartiet
Annonse