Silje Karine Muotka

Sametingsråd - kunnskap og næring
Norske samers riksforbund (NSR)
Annonse