Sverre Langeland

Sokneprest i Sandviken
Leder av Johanneskretsen
Annonse