Helse for alle- eller?

Synnøve Søndergaard

Nestleder LO region Troms og Finnmark
LO

Helse for alle ?

I Norge har vi hatt høy tillit til våre skattefinansierte helsetjenester. Vi har «hovert»  litt over andre land som har valgt en annen modell hvor lommebok (og arbeidsgiver) har bestemt hvilke helsetjenester du har råd til. 

Men nå ser vi konturene av et helsevesen som er mer og mer privatisert. Ulikheten øker i samfunnet  på alle områder - også helse. 

Samtidig ser  vi et økt press på offentlige budsjetter, blant annet som følge av en aldrende befolkning. 

Hva kan bidra til å øke ulikhet og hvordan hindrer vi det? Helse er komplekst og avhenger som kjent av mange faktorer.  Men vi ser en tydelig sammenheng mellom bruk av helsetjenester på den ene siden, - og utdanning og inntekt på den andre.

Det er derfor  viktigere enn noengang at tilgangen til gode helsetjenester er lik for alle-og at helsesektoren ikke bidrar til å øke ulikhetene som oppstår før pasientene kommer til legen eller sykehuset.

Helse til salgs 

Idag har mer enn en halv million nordmenn kjøpt privat helseforsikring. 

Noen mener det at slike private forsikringer  tilfører ekstra ressurser og avlaster det offentlige helsetilbudet, men det spørs om ikke de negative sidene er større enn fordelene. Både for den enkelte og for samfunnet. 

Vi vet at et stort privat spesialisthelsetilbud utenfor den offentlige rammen- finansiert gjennom private helseforsikringer eller av pasienten selv, trekker resurser ut av den offentlige helsetjenesten. 

I tillegg kan slike ordninger endre samfunnets prioriteringer av helsetjenester, og svekke oppslutningen om det skattefinansierte,  universelle helsetilbudet. 

Lo støtter derfor Aps forslag om å avvikle såkalt  «fritt behandlingsvalg».

Vi mener reformer i helsesektoren må være kunnskapsbasert og utjevne forskjeller- ikke øke de!

Annonse