Tor Ivar Strømmen

Orlogskaptein/PhD-stipendiat
Forsvarets høgskule/Sjøkrigsskulen
Annonse
Andre saker fra forfatteren