Partileder Nordkalottfolket. Førstekandidat til Fylkesalget 2019, og sametingsrepresentant

Toril Bakken Kåven

Representant
Nordkalottfolket

Toril B. Kåven er bosatt i Alta, leder av partiet Nordkalottfolket. Hun er deres førstekandidat til fylkestingsvalget i Troms og Finnmark 2019, og er representant og parlamentarisk leder for Nordkalottfolket på Sametinget. 

Kåven eier og driver Nordlysmat Drift AS (utmarksnæring og gårdskafe) i Alta, og Kvænangstunet (logde, seminar og festlokale) på Alteidet i Kvænangen kommune.

 

Annonse