Torjer Olsen

Professor / instituttleder
Senter for samiske studier, UiT
Annonse