Vegard Bangsund

Fylkestingsrepresentant i Troms og Finnmark
Senterpartiet
Annonse